Sponsoring en donateurs

U kunt lid/donateur worden van de stichting en de vergaderingen en bijeenkomsten bezoeken voor een gering bedrag per jaar. Bij de oprichting was ons minimum doel 20 leden/donateurs voor een bedrag van ƒ 100,00 per jaar.
Dit werd met de invoering van de euro € 45,00.
Deze basis is nog steeds de leidraad doch alle giften/donaties zijn welkom.
Ook voor € 10,00 of € 25.00 noteren wij u graag.

Het aantal leden/donateurs is inmiddels opgelopen tot circa 70.
Een gering verloop zal altijd blijven. Ook voor één of enkele jaren donatie zijn wij u erkentelijk.
Als bedrijf kunt u ook een financiële bijdrage doen.
Wij mochten reeds een aantal bedragen ontvangen van rond de € 500,00. Wij zijn een ideële stichting en wenden alle gelden aan voor de uitwisseling van de scholieren.

U kunt ook een dag of dagdeel sponsoren voor de bezoekende groep uit Mizumaki.
Deze groep bestaat meestal uit circa 30 personen (12 personen uit Japan en 18 uit Nederland).
Deze dag of dagdeel kan bestaan uit een bedrijfsbezoek inclusief eenvoudige lunch of evenementenbezoek.
Of anders door u in te vullen suggestie. Wij bezochten reeds een bakkerij, drukkerij, bloemenveiling, rozenkwekerij en de Bataviawerf .