Opgeven

De aanmeldingstermijn is verstreken.

—-

 

 

 

 

 

 

AANMELDINGSFORMULIER

t.b.v. de scholierenuitwisseling Noordoostpolder-Mizumaki 2019

Informatie:
Uiteraard kun je je alleen opgeven wanneer je ouder(s)/verzorger(s)
daarmee akkoord gaan. Vandaar dat we ook het email adres van hen
vragen, omdat zij een cc van je aanmelding krijgen met de vraag of ze
akkoord gaan met deze aanvraag.
Naast de bijdrage van de Stichting voor deze reis wordt er ook een eigen
bijdrage gevraagd rond de € 600,- á € 700,- afhankelijk van de ticketprijs.
Dus moet je bereid en in staat zijn aan de eigen bijdrage te kunnen
voldoen.
De reis naar Mizumaki in Japan vindt plaats tussen 18 tot 30 juli 2019
voor 10 dagen.

De selectiecriteria zijn:

  • Leeftijd van 15 tot en met 17 jaar
  • Spreiding over de diverse middelbare scholen in de gemeente Noordoostpolder en Urk
  • Niet meer dan één deelnemer uit één gezin kan deelnemen

Geef bijgaand een beschrijving waarin je persoonlijke motivatie is vermeld
en de volgende vragen beantwoord:

  1. Waarom wil je graag deelnemen?
  2. Wat zou je in Japan willen doen?
  3. Wat denk je in Japan tegen te komen?
  4. Hoe ga je om met iets totaal “anders”?
  5. Wat ga je na terugkeer met je opgedane ervaringen doen?
  6. En verder alles wat je belangrijk vindt om voor selectie in aanmerking te komen.

Stuur dit aanmeldingsformulier én motivatie (vrij tekst) vóór 29 maart 2019 retour
De mails worden voorgelegd aan de onafhankelijke selectiecommissie die beslist wie de reis naar Japan gaan maken.
Het antwoord of de keus op jou is gevallen ontvang je via de mail voor 21 april.