Leeuwarden culturele hoofdstad

Zondag 28 januari 2018 vond in Leeuwarden een ontmoeting plaats tussen Dhr Kogi (secretaris van cultuur) uit Japan en Bestuursleden ,Albert Emmink en Henk Meijering, van de Stichting Vrienden van Japan uit Emmeloord.
In het kader van Leeuwarden culturele hoofdstad 2018 wordt gezocht naar langdurige culturele contacten o.a. tussen Nederland en Japan.
De Stichting Vrienden van Japan heeft meer dan 20 jaar ervaring met uitwisseling tussen scholieren uit Japan met Nederland en op deze manier kon ervaring gedeeld worden met Dhr Kogi en organisatoren van Leeuwarden culturele hoofdstad.
Het bezoek heeft er ook toe geleid dat komende zomer de scholieren uit Japan samen met hun gastgezinnen welkom zijn in Leeuwarden.