>>>>>>  External link to some photo’s

On the way home.


 

 

 

They have arrived. 1-8-2018

 

 

 

 

 

 

Hakata Doll

This Hakata Doll was made in Fukuoka.
It’s a traditional piece of Japanese art-craft.
First. the clay is formed into the basic doll shape and then it is heated in a oven.
After its been heated, another craftsmen will add the distinct features to the doll the doll itself.
This doll symbolizes the beaty of the female form in its most basic form.
This is a gift from Mizumaki to the peolple of the Noordoostpolder.
We hope you enjoy it!

 


Deze Hakata-pop is gemaakt in Fukuoka. Het is een traditioneel Japanse kunst-ambachtstuk.
Als eerste wordt de basisvorm in  klei gevormd en vervolgens  in een oven verhit.
Nadat het is uitgehard, voegt een andere kunstenaar de verschillende stijlfiguren toe aan het beeld.
Deze pop symboliseert de schoonheid van de vrouwelijke vorm in zijn meest basale vorm.
Dit is een geschenk van Mizumaki aan de mensen van de Noordoostpolder.
We hopen dat u het mooi vind.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Emma was not present that day, so she is photoshopped !

 

 


Woensdagavond 18 april was het zo ver en kwamen de gastouders de eerste keer bij elkaar voor een kennismakingsavond met elkaar en met de Stichting.
Het Bestuur heeft uitgelegd hoe de Stichting in elkaar zit en hoe we omgaan met de uitwisseling.
Dit jaar komen er weer 10 scholieren uit Japan en 2 begeleiders. We zijn blij met voldoende gastgezinnen.
Met elkaar hebben we gebrainstormd over het programma voor komende zomer. (1 t/m 11 augustus)
Natuurlijk zijn een aantal onderdelen vast zoals: Anne Frankhuis in Amsterdam, Punteren in Giethoorn een sport en spelmiddag in het zwembad met bezoek aan de Poldertoren. Verder hangt het ook van de groep gastouders af wat zij kunnen en willen organiseren.
Woensdagavond 20 juni is de volgende avond gepland.
Wordt vervolgd.

 

Wednesday evening, April 18, it was the moment the host parents met each other for the first time. Also the board was present.
The Board explained the way the Foundation is functioning and how we deal with the exchange.
This year again there will be comming 10 students  and 2 supervisors from Japan. We are very happy to have sufficient host families.
We brainstormed about the program for this summerexchange. (1 to 11 August)
Of course, a number of events are fixed such as: Anne Frank House in Amsterdam, rowing in Giethoorn, a sport and game event in the swimming pool and a visit to the PolderTower.
Furthermore  it depends on the host parents what they are planning to do.
Netxt meeting will be on Wednesday evening June 2oth.