De stichting stopt

De stichting Vrienden van Japan stopt na 24 uitwisselingen met de scholierenuitwisseling tussen gemeente Noordoostpolder en de Japanse stad Mizumaki. De uitwisseling die deze zomer nog op het programma staat is tevens de laatste.

Dolf Winkler

Initiatiefnemer voor het uitwisselingsprogramma was Dolf Winkler. Als voorzitter van de Stichting Ex-Krijgsgevangenen en Nabestaanden Japan (EKNJ), nam hij het voortouw. In 1995 ging een gemeentelijke delegatie naar Mizumaki Japan om de mogelijkheden van uitwisseling van scholieren tussen beide gemeentes te bespreken. Dit bezoek resulteerde al in 1996 in een eerste uitwisseling. Een groep scholieren uit Noordoostpolder toog naar Mizumaki en kwam er een groep Japanse scholieren naar de Noordoostpolder.

Van club naar stichting

Tot 2000 vonden de uitwisselingen plaats onder de gemeentevlag. Kort daarna werd spontaan de club Vrienden van Japan opgericht. Inmiddels een stichting, werden onder leiding van voorzitter Albert Emmink, de uitwisselingen met hulp van leden en donateurs van de stichting voortgezet. De scholen werkten alemaal mee en een onafhankelijke commissie regelde de selectie van de deelnemers.Jarenlang hebben we genoten van mooie uitwisselingen. Met pijn in ons hart nemen we dan ook afscheid van dit prachtige project.

De tand des tijds

Ooit waren de uitwisselingen een uniek project dat scholieren de kans gaf om een andere cultuur te leren kennen. Ondertussen zijn wij ingehaald door tientallen andere prachtige projecten en hebben scholieren talloze mogelijkheden om kennis te maken met andere culturen. Daarnaast waren uitblijvende donaties en het niet kunnen vinden van nieuwe bestuursleden belangrijke oorzaken om met het uitwisselingsprogramma  te stoppen.

Dit betekent niet dat de vriendschap tussen Noordoostpolder en Mizumaki tot een einde zal komen. Samen met de gemeente hopen wij dat er vanuit dit programma weer nieuwe initiatieven ontstaan.